Մշակվում է Կոլիկ Շահսուվարյանի՝ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի Սոթք բնակավայրում 28.53 հա հողատարածքի ոռոգման նպատակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 30.0 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

19-09-2018

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

     Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է Կոլիկ Շահսուվարյանի՝  Գեղարքունիքի մարզի  Գեղամասար համայնքի   Սոթք բնակավայրում 28.53 հա  հողատարածքի ոռոգման  նպատակով  ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 30.0  լ/վ  ջրաքանակով   ջրառի  ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթ
ղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

 Բնապահպանության  նախարարություն

<
>