«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ը կենսաբանական բազմազանության մասին վեցերորդ ազգային զեկույցի մշակմանն օժանդակելու նպատակով, հայտարարում է միջազգային փորձագետի ընտրության նախաորակավորման ընթացակարգ

24-09-2018

Փորձագետը պետք է օժանդակի Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի  վեցերորդ ազգային զեկույցի մշակման աշխատանքներն իրականացնող տեղական խորհրդատվական կազմակերպությանը և «ԲԾԻԳ»-ի անձնակազմին՝ տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված խնդիրների լուծման նպատակով: Միջազգային փորձագետի նախաորակավորման ընթացակարգերի վերաբերյալ հղումը բերված է ստորև.
https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2018/09/1-CBD-International-Colsuntant-am-2.doc
(Հրապարակված է 2018-09-19 18:54:06-ից մինչեւ 2018-10-04 18:00:00 ժամը ներառյալ)

<
>