<< ՌԱՈՒՌ>> ՍՊԸ բանեցված Ուրցաձորի կավային ապարների արդյունահանման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

25-09-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2018թ. հոկտեմբերի 5-ին ժամը 11:00-ին Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքապետարանում տեղի կունենան <<ՌԱՈՒՌ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Ուրցաձորի կավային ապարների արդյունահանման նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am ), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011/22-02-18, 011/22-02-17 :

<
>