Մրցույթի մասնակցության հրավեր

15-10-2018

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը (GIZ) Բնապահպանության նախարարության հետ համատեղ <<Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարում, Հարավային Կովկաս>> ծրագրի միասնական բնապահպանական հաղորդակցության ռազմավարության հայեցակարգի շրջանակներում հայտարարում է մրցույթ հետևալ ծառայությունների համար՝

  • Բջջային հավելվածի մշակում Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված տեսակների համար,
  • Անտառների և դրանց այլընտրանքային օգտագործման թեմայով գեղարվեստական ֆիլմի և  հոլովակների պատրաստում, տեղեկատվական պաստառների մշակում և տեղադրում: 

Հեռախոսային հավելվածի մրցույթի հայտարարություն՝
https://armacad.info/giz-armenia--2018-10-10--call-for-proposals-develop-a-mobile-application-for-armenian-red-list-species-giz-armenia

Ֆիլմի, հոլովակների և պաստառների մրցույթի հայտարարություն ՝
https://armacad.info/giz-armenia--2018-10-10--call-for-proposals-production-of-a-feature-film-and-3-spots-development-of-informative-posters-on-the-topic-of-forests-and-their-alternative-use-giz-armenia


 

<
>