Իրականացվել է «Ձկնաբուծարանի ջրի կրկնակի օգտագործում և Սայաթ-Նովա գյուղի ոռոգման համակարգի բարելավում» ծրագիր

31-10-2018

Բնապահպանության նախարարության հովանու ներքո՝ ԳԱՏՕ ծրագրի, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի «Գործընկերություն` հանուն գյուղական համայնքների բարգավաճման» ծրագրի (իրականացնող Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն), Հայ Օգնության Ֆոնդի և Սայաթ-Նովա համայնքի համատեղ ուժերով այսուհետ Սամվել Հարությունյանին պատկանող «Մասիս-Ձուկ» ձկնաբուծարանի հետադարձ ջրերով կիրականացվի համայնքին պատկանող 60 հա հողատարածքների ոռոգումը: Սայաթ-Նովա համայնքի բնակիչների թիվը կազմում է 2400 մարդ, իսկ ծրագրի ուղղակի շահառուների թիվը՝ 98 տնային տնտեսություն։
Իրականացված ծրագրի շրջանակներում ձկնաբուծարանի տարածքում կառուցվել է պոմպակայան, նոր ջրագիծ՝ պոմպակայանից մինչև հին ոռոգման համակարգի վերին հատված ջուրն հասցնելու և այնտեղից գոյություն ունեցող առուներով, ինքնահոս եղանակով գյուղացիներին բաշխելու համար։ Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվել է հին առուները՝ ջրի կորուստները կրճատելու և համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Կառուցված համակարգը հանդիսանալու է Սայաթ-Նովա համայնքի սեփականությունը, որը և պարտավորվում է ապահովել դրա անխափան աշխատանքը: 
Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստորերկրյա ջրային հորիզոնից լրացուցիչ ջուր չի օգտագործվի՝ խնայելով ռազմավարական կարևորություն ունեցող տարեկան 1,920,000 մ3 ջուր, և կկանխվի շուրջ 60 հա հողերի դեգրադացիան:

<
>