<<Տիգարբո>> ՍՊԸ Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի բացահանքի ընդլայնման և շահագործման ժամկետների երկարացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկում

01-11-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2018թ. նոյեմբերի 13-ին ժամը 14:00-ին Կոտայքի մարզի Նոր Գյուղի համայնքապետարանում տեղի կունենա <<Տիգարբո>> ՍՊԸ Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի բացահանքի ընդլայնման և շահագործման ժամկետների երկարացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկում:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011-22-02-18:

<
>