Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի (<<Արարատ-1, Արարատ-2, Արարատ-3>>) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի վերաբերյալ հանրային քննարկում

06-11-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված Ձեր լիազորությունների շրջանակներում, խնդրում եմ 2018թ. նոյեմբերի 15-ին ժամը 15:00-ին Արարատի մարզպետարանում տեղի կունենան <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի (<<Արարատ-1, Արարատ-2, Արարատ-3>>) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտերի և դրանց փորձաքննական գործընթացի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ փուլ/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011-22-02-18:

<
>