<<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲԸ կողմից ներկայացված, Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղում Գագիկ Բատիկյանին պատկանող տարածքի 0.22կվ էլեկտրամատակարարման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկում

09-11-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված Ձեր լիազորությունների շրջանակներում, խնդրում եմ 2018թ.նոյեմբերի 20-ին ժամը 12:00-ին, Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ համայնքում տեղի կունենան <<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲԸ կողմից ներկայացված, Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղում Գագիկ Բատիկյանին պատկանող տարածքի 0.22կվ էլեկտրամատակարարման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ փուլ): 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011-22-02-18:

<
>