<<Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում>> փաստաթղթերի վերաբերյալ հանրային քննարկում

13-11-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված Ձեր լիազորությունների շրջանակներում, խնդրում եմ 2018թ. նոյեմբերի 28-ին ժամը 12:00-ին Շիրակի մարզպետարանում տեղի կունենան <<Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում>> փաստաթղթերի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության և դրանց փորձաքննական գործընթացի վերաբերյալ հանրային ծանուցում և քննարկումներ /4-րդ փուլ/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011-22-02-18:

<
>