<<Տիգարբո>> ՍՊԸ Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի բացահանքի ընդլայնման և շահագործման ժամկետների երկարացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում

13-11-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2018թ. նոյեմբերի 13-ին ժամը 14:00-ին Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքապետարանում նախատեսվող <<Տիգարբո>> ՍՊԸ Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի բացահանքի ընդլայնման և արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումները (4-րդ հանրային քննարկում) տեղափոխվում են ս.թ. նոյեմբերի 23-ին ժամը 15:00-ին: 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, համայնքապետարանի շենքում, ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am,  հեռ. 011-22-02-17:

<
>