Սոցիալական գովազդի, պաստառների և բնապահպանական թեմաներով հեռուստահաղորդաշարների պատրաստման մրցույթ

23-11-2018


Բնապահպանության նախարարությունը ՄԱԶԾ-ի/UNDP/ հետ միասին նախաձեռնել է սոցիալական գովազդի, պաստառների և բնապահպանական թեմաներով հեռուստահաղորդաշարների պատրաստման գործընթաց։ 
Մրցույթի հայտարարությունը՝Հղումը հղումով՝

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=51671&fbclid=IwAR3zJ6jkRoqQbLOeT2qlJ9Mv0G43-W78o67dIv-zmHYupka_n5W3ejLdO8o
 

<
>