Սյունիքի մարզի Հացավանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի (Սիսիան գետի ձախափնյա մասի ողողահուն) օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Սիսիան- ՇԻԿ» ՓԲԸ

04-12-2018

   

<
>