Ստեփանավանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի կառուցման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

15-02-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն 2019. փետրվարի 28-ին ժամը 12:30-ին, Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի թիվ 3 հիմնական դպրոցի շենքում /Աշոտաբերդ թ./ տեղի կունենան <<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի>> կողմից Լոռու մարզի Ստեփանավանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ։ 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am /հեռ. 011-22-02-17:

<
>