<<Գաջ>> ՓԲԸ Ջրվեժի գիպսատար կավերի և բազալտների հանքավայրի հյուսիս-արևելյան բացահանքի հարակից տեղամասում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

20-03-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, սահմանված կարգով 2019թ. ապրիլի 2-ին, ժամը 11:00-ին Երևան քաղաքի Էրեբունի, Ս. Դավիթ փողոց 87ա հասցեում տեղի կունենան <<Գաջ>> ՓԲԸ Ջրվեժի գիպսատար կավերի և բազալտների հանքավայրի հյուսիս-արևելյան բացահանքի հարակից տեղամասում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ փուլ/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am /հեռ. 011-22-02-17:

<
>