<<Էյ Թի Էմ ԷՍ Սոլյուշնս>> <<Արեշ>> 110/35/6 կՎ, <<Կիրճ>> 110/6 Կվ, <<Կանթեղ>>110/6 կՎ, <<Մաշտոց>> 110/10, <<Քարհանք>> 110/10 կՎ ենթակայանների յուղահեռացման համակարգերի վերակառուցման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

15-04-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, սահմանված կարգով 2019թ. ապրիլի 30-ին ժամը 11:00-ին Երևանի քաղաքապետարանում (Արգիշտի փողոց 1 հասցեում) տեղի կունենան <<Էյ Թի Էմ ԷՍ Սոլյուշնս>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված` <<Արեշ>> 110/35/6 կՎ, <<Կիրճ>> 110/6 Կվ, <<Կանթեղ>>110/6 կՎ, <<Մաշտոց>> 110/10, <<Քարհանք>> 110/10 կՎ ենթակայանների յուղահեռացման համակարգերի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտերի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am /հեռ. 011-22-02-1

<
>