<<Իռեն-Մես>> ՍՊԸ Կոտայքի մարզի Արզաքանի ածխաթթվային հանքային ջրի արդյունահանման թիվ 14/76 հորատանցքի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

18-04-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, սահմանված կարգով 2019թ. ապրիլի 26-ին, ժամը 11:00-ին Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի Արզական բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում տեղի կունենան <<Իռեն-Մես>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Կոտայքի մարզի Արզաքանի ածխաթթվային հանքային ջրի արդյունահանման թիվ 14/76 հորատանցքի>> շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ քննարկում/: 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011/22-02-17:

<
>