Մշակվում է Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի Հորբատեղ բնակավայրի խմելու-կենցաղային նպատակով համայնքի վարչական տարածքի «Աթոյի խոտանոց» կոչվող 2 բնական աղբյուրից 0.65 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

03-05-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

     Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն մշակվում է Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի Հորբատեղ բնակավայրի խմելու-կենցաղային  նպատակով համայնքի վարչական տարածքի «Աթոյի խոտանոց» կոչվող 2 բնական աղբյուրից  0.65 լ/վ  ջրաքանակով  ջրառի  ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2019 թվականի մայիսի 11-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

                                  Բնապահպանության  նախարարություն
 

<
>