Սպանդարյան և Շամբ ՀԷԿ-երի տարածքներում վտանգավոր թափոնների պահեստավորման տարածքների կազմակերպման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

13-05-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, Ձեր լիազորությունների շրջանակներում խնդրում եմ 2019թ. մայիսի 22-ին ժամը 12:30-ին Սիսիանի քաղաքապետարանում տեղի կունենան  <<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Քոնտուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ ՓԲԸ-ի Սպանդարյան և Շամբ ՀԷԿ-երի տարածքներում վտանգավոր թափոնների պահեստավորման տարածքների կազմակերպման>> շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում, հասցե` ք.Երևան Բուզանդի 1/3, հեռ. ( 011) 22-02-18):

<
>