<<Ակո Տուֆ>> ՍՊԸ-ի Արագածոտնի մարզի Լուկաշինի տուֆերի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

13-05-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2019թ. մայիսի 21-ին ժամը 12:00-ին Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոսի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան <<Ակո Տուֆ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Արագածոտնի մարզի Լուկաշինի տուֆերի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (4-րդ հանրային քննարկում): Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am,  հեռ. 011-22-02-17:

<
>