Սյունիք մարզի <<Ագարակի ՊՄԿ-ի վերազինում՝ արտադրողականությունը 3,5մլն.տ/տարից հասցնելով մինչև 4,5մլն.տ/տարի>> շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ/<<Ագարակի պղնձամոլրբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ

03-07-2019

   

<
>