<<Հայասա>> ՍՊԸ Արարատի մարզի Շաղափի կրաքարի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման վերաբերյալ

23-07-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2019թ. օգոստոսի 2-ին ժամը 12:00-ին Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան <<Հայասա>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Շաղափի կրաքարի հանքավայրի օգտակար հանածքյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ հանրային քննարկում): Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ http://www.mnp.am/am/pages/230,  հեռ. 011220217:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011-22-02-17: 

<
>