<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ Սպանդարյան և Շամբ ՀԷԿ-երի տարածքներում վտանգավոր թափոնների պահեստավորման տարածքների կազմակերպման վերաբերյալ

21-08-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, Ձեր լիազորությունների շրջանակներում խնդրում եմ 2019թ. սեպտեմբերիր 4-ին ժամը 12:30-ին Սիսիանի քաղաքապետարանում կազմակերպել և իրականացնել  <<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Քոնտուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ ՓԲԸ-ի Սպանդարյան և Շամբ ՀԷԿ-երի տարածքներում վտանգավոր թափոնների պահեստավորման տարածքների կազմակերպման>> շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունների վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011-22-02-17: 
 

<
>