Մշակվում է ոռոգման նպատակով «Արտաշատ» ՋՕԸ-ի՝ Շահումյան, Այգեստանի, Այգեպատի, Կանաչուտի և Վանաշեն համայնքներոււմ ջրառների  ջրօգտագործման թույլտվությունների  նախագծերը

22-08-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

   Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և  N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն  մշակվում է  ոռոգման  նպատակով «Արտաշատ» ՋՕԸ-ի՝ Շահումյան համայնքում /152.51 հա/ – 83.0լ/վրկ, Այգեստան համայնքում/100.0 հա/ -62.1լ/վրկ, Այգեպատ համայնքում /30.0 հա/- 16.1լ/վրկ,  Կանաչուտ համայնքում /78.0հա/- 43.5 լ/վրկ և  Վանաշեն համայնքում /68.1 հա/–37.9 լ/վրկ ջրաքանակներով    ջրառների  ջրօգտագործման թույլտվությունների  նախագծերը: 

   Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծերի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծերի նախնական տարբերակների վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2019 թվականի օգոստոսի  30-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

 Շրջակա միջավայրի նախարարություն
 

<
>