Մշակվում է Երևան քաղաքի վարչական տարածքում «Արմփաուեր» ՓԲԸ-ի՝ արդյունաբերական /տեխնիկական/ նպատակով ստորերկրյա ջրաղբյուրից /գրունտային ջրեր/ 0,3 լ/վրկ ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծ

26-08-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

     Շրջակա միջավայրի  նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է Երևան քաղաքի վարչական տարածքում «Արմփաուեր» ՓԲԸ-ի՝ արդյունաբերական /տեխնիկական/ նպատակով ստորերկրյա ջրաղբյուրից /գրունտային ջրեր/  0,3 լ/վրկ   ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա  2019 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:   

 Շրջակա միջավայրի նախարարություն

<
>