Ս.թ. հունվարի 31-ին տեղի կունենան Ջրաքիսի բուծման ծրագրի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

21-01-2014

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 8 հոդվածով սահմանված կարգով 2014 թվականի հունվարի 31-ին ժամը 12.00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի գյուղապետարանում տեղի կունենա <<Մինք Բրինդինգ Քամփընի>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ջրաքիսի բուծման ծրագրի վերաբերյալ հասարակական լսումներ:

Նախագծային փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 24 60 23:

<
>