<<Դեդալ>> ՍՊԸ-ի Սյունիքի մարզի Եղվարդի մարմարացված կրաքարերի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման վերաբերյալ

06-11-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքով /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված 2019թ. նոյեմբերի 19-ին, ժամը 14-00-ին Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան <<Դեդալ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Սյունիքի մարզի Եղվարդի մարմարացված կրաքարերի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի  վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ քննարկում/: 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>