«ՍԻ ԷՍ ՍԻ» ՍՊԸ Կույբիշևի գունավոր կոնգլոմերատների հանքավայրի «ԱՋԻ-ՅԱԼ» տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման վերաբերյալ

13-11-2019

<<Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատմանևփորձաքննությանմասին>>ՀՀօրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2019թ. նոյեմբերի 26-ին, ժամը 12:00-ինՏավուշիմարզիԴիլիջան համայնքապետարանիշենքում տեղի կունենան«ՍԻ ԷՍ ՍԻ» ՍՊ ընկերության Տավուշի մարզի Կույբիշևի գունավոր կոնգլոմերատների հանքավայրի «ԱՋԻ-ՅԱԼ» տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությանվերաբերյալ հանրային քննարկումներ(4-րդփուլ):
Փաստաթղթերինկարելիէծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրինախարարությանպաշտոնականկայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>