«Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ Ազնվաձոր համայնքում 42,1 հա տարածքի անտառապատում ծրագրի վերաբերյալ

18-11-2019

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, խնդրում եմ 2019թ. նոյեմբերի 28-ին, ժամը 12:00-ին Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքապետարանում տեղի կունենան «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված՝ Ազնվաձոր համայնքում 42,1 հա տարածքի անտառապատում ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ։
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>