<<Օրդ Դեվելոփմենթ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջանում <<Գրիբոյեդով փողոց 48, 48 տարածք և 48/4 հասցեներում նախատեսվող բնակելի թաղամասի>> վերաբերյալ

27-12-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, սահմանված կարգով 2020թ. հունվարի 16-ին ժամը 11:00-ին Երևան քաղաքի Մամիկոնյանց 38/3 հասցեում տեղի <<Օրդ Դեվելոփմենթ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված  ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջանում <<Գրիբոյեդով փողոց 48, 48 տարածք և 48/4 հասցեներում նախատեսվող բնակելի թաղամասի>> նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 
 

<
>