«Վարտուֆ» ՍՊԸ Կողեսի գաբրոսիենիտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի վերաբերյալ

20-01-2020

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2020թ. փետրվարի 6-ին ժամը 12:00-ին Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համանքի Կողես բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում տեղի կունենան <<Վարտուֆ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Լոռու մարզի Կողեսի գաբրոսիենիտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման /ՇՄԱԳ/ հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (4-րդ փուլ):
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>