Կառավարությունը հավանություն է տվել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից ներկայացված օրենքի նախագծին

12-03-2020

Առաջարկվող օրենքի փոփոխությունով կկատարելագործվի բնապահպանական կրթության և դաստիարակության համակարգի օրենսդրական դաշտն ու կկարևորվի էկոկրթության դերը համայնքներում։
Նախագծի ընդունումը կնպաստի նաև Հայաստանի միջազգային կոնվենցիաներով ստանձնած էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության բնագավառին վերաբերվող պարտավորվածությունների իրականացմանը։
 

<
>