Մշակվում է Արարատի մարզի Սիսավան համայնքի կողմից 44.419 հա հողատարածքի գյուղատնտեսական /ոռոգման/ նպատակով համայնքի վարչական տարածքում մեկ վերականգնվող /մաքրվող/ խորքային հորից 17.96 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծ

15-04-2020

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

  Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ Կառավարության 07.03.2003թ. N217-Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է Արարատի մարզի Սիսավան համայնքի կողմից 44.419 հա հողատարածքի գյուղատնտեսական /ոռոգման/ նպատակով համայնքի վարչական տարածքում մեկ վերականգնվող /մաքրվող/ խորքային հորից 17.96 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
   Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման  և պահպանության  մարմին  (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
 Ծանուցմամբ ներկայացված փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2020 թվականի ապրիլի  21-ին ժամը 1600-ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

   Շրջակա միջավայրի նախարարություն

<
>