Ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը մթնոլորտային օդում (մարտ-ապրիլ)

27-04-2020

Ապրիլի 1-16-ն ընկած ժամանակահատվածում մարտի 1-15-ի համեմատությամբ դիտվել է մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի նվազում.
Երևան — 4%
Քաջարան — 12%
Հրազդան — 36%
Վանաձոր — 49%
Կապան — 32%
Ալավերդի — 42%
Ծաղկաձոր — 48%

<
>