Հայտարարություն  Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի վճարման վերաբերյալ

15-05-2020


ՀՀ տարածքում տնտեսական գործունություն իրականացնող ընդերքօգտագործողները շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի և մոնիթորինգի վճարումները կարող են կատարել հետևյալ հաշվեհամարների միջոցով.
900008015019 (Կենտրոնական գանձապետարան, շրջակա միջավայրի նախարարություն, շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համալրման վճար): 
900018006016 (Կենտրոնական գանձապետարան, շրջակա միջավայրի նախարարություն, հանքի փակման մոնիթորինգի վճար):

<
>