«Կամար 006» Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆերի հանքավայրից օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների վերաբերյալ

21-05-2020

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2020թ. հունիս 8-ին ժամը 13:00-ին Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենա «Կամար 006» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Ակունքի տուֆեի հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ փուլ/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>