Իրականացվում են դեգրադացված վարելահողերի, արոտավայրերի և խոտհարքների հարմարվողականության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ

30-06-2020

Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դեգրադացված վարելահողերի, արոտավայրերի և խոտհարքների հարմարվողականության բարձրացման համատեքստում իրականացվող «Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարում» դրամաշնորհային պիլոտային ծրագրի շրջանակներում «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը 2019-2020թթ. ընթացքում իրականցրել է ծրագրով նախատեսված դեգրադացված վարելահողերի, արոտավայրերի և խոտհարքների հարմարվողականության բարձրացման   աշխատանքները:
Համաձայն ծրագրի պահանջների՝
1. Դեգրադացված վարելահողերի հարմարվողականության բարձրացման նպատակով`
ա) աշնան ամիսներին տարածքները պարարտացվել են օրգանական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերով,  ինչպես նաև.
 բ) գարնանը նույն տարածքները սնուցվել են ազոտական պարարտանյութերով,
2. Դեգրադացված արոտավայրերի և խոտհարքների հարմարվողականության բարձրացման նպատակով .
ա) վաղ գարնանը տարածքները պարարտացվել են օրգանական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերով,
բ) նույն տարածքներում պարարտացմանը զուգահեռ իրականցվել է բազմամյա խոտաբույսերի ցանք:
Վարելահողերի բարելավման աշխատանքները իրականացվել են Արթիկ, Վարդաքար, Հառիճ  և Նահապետավան համայնքներում, իսկ արոտավայրերի և խոտահարքների բարելավման աշխատանքները՝ Վարդաքար, Հառիճ և Նահապետավան  համայնքներում:
Ծրագրի իրականացման տարածքները ներառում են 300 հա վարելահող, 190 հա արոտավայր և 15 հա խոտհարք:

<
>