Ս.թ. հուլիսի 23-ին տեղի կունենան Արջուտի ոսկու հանքավայրի շահագործման նախագծի վերաբերյալ լիազորված անձի մասնագիտական եզրակացության, հասարակական և ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների վերաբերյալ հասարակական լսումներ

17-07-2014

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 10 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. հուլիսի 23-ին ժամը 12.00-ին Երևան քաղաքի Չարենցի 46, 3-րդ հարկ հասցեում տեղի կունենան <<Բակտեկ էկո>> ՍՊԸ-ի կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտի ոսկու հանքավայրի շահագործման նախագծի վերաբերյալ լիազորված անձի մասնագիտական եզրակացության, հասարակական և ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ:

<
>