Մշակվում է Երևան քաղաքի Շենգավիթ համայնքի վարչական տարածքում Արարատի սննդի կոմբինատ ՍՊԸ-ի կողմից արդյունաբերական նպատակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 2.0 լ/վ ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման թույլտվության  նախագիծը

28-07-2020

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

     Շրջակա միջավայրի  նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է Երևան քաղաքի Շենգավիթ համայնքի վարչական տարածքում Արարատի սննդի կոմբինատ ՍՊԸ-ի կողմից արդյունաբերական նպատակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 2.0 լ/վ ջրաքանակով ջրառի  նոր ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա  2020 թվականի օգոստոսի 10-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,  5-րդ հարկ, 541 սենյակ:  

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

<
>