Մշակվում է Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի «Դիլիջան» ԱՊ-ի Դիլիջան տեղամասի 20 քառակուսու 4 անտառամասի հասցեում Էդգար Հարությունյանի կողմից Հանգստյան համալիրի խմելու-կենցաղային նպատակով հորատվող խորքային հորից 0.1 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվ

04-08-2020

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

    Շրջակա միջավայրի նախարարության Լիցենզիերի,թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ Կառավարության 07.03.2003թ. N217-Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի «Դիլիջան» ԱՊ-ի Դիլիջան տեղամասի 20 քառակուսու 4 անտառամասի հասցեում  Էդգար Հարությունյանի կողմից Հանգստյան համալիրի խմելու-կենցաղային նպատակով հորատվող խորքային հորից 0.1 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ  դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2020 թվականի օգոստոսի 11-ին  ժամը 1600-ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

  Շրջակա միջավայրի նախարարություն
 

<
>