2021թ. Օրհուսի ազգային զեկույցը կազմելուն ուղղված հարցաշար

24-08-2020

Հայաստանի Հանրապետության կողմից 2021 թվականին Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով (UNECE) է ներկայացվելու Օրհուսի կոնվենցիայի կատարմանն ուղղված ազգային զեկույցը։
 Զեկույցի պատրաստման նպատակով Օրհուսի Կոնվենցիայի ազգային համակարգողի, Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ կազմվել է սույն հարցաշարը։ 
Ձեր կողմից հարցաշարի լրացված տարբերակը  կօգնի զեկույցի պատրաստման աշխատանքներին։
Պատասխանելիս խնդրում ենք  ներառել 2017-2021թթ. ընկած ժամանակահատվածը
Հարցաշարին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.
https://docs.google.com/forms/d/17LBLh6bte00RDe6Q2uuslDvc9bk4_MKuApe_i7xJ3Xw/viewform?fbclid=IwAR3TmUshM0jUe1cNoUycdeBhTjaEZ7r4eS0qGsc5sNvq7-WoDmwDsokUhrY&edit_requested=true

Խնդրում ենք հարցաշարը լրացնել մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 31-ը ներառյալ
 

<
>