«ԵՐԵՎԱՆԻ  ՋԷԿ »  ՓԲ  ընկերության՝  Համակցված  շոգեգազային  ցիկլով  (հշգց)  էներգաբլոկի  GT13E2 գազատուրբինի  կոմպրեսորի  արդիականացման  գնահատման /ՇՄԱԳ/ հաշվետվության  վերաբերյալ  հանրային  քննարկումներ

01-09-2020

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2020թ. սեպտեմբերի 9-ին ժամը 12:00-ին  Երևան քաղաքի Արին Բերդի 3-րդ նրբանցք հասցեում տեղի կունենա «ԵՐԵՎԱՆԻ  ՋԷԿ»  ՓԲ ընկերության՝ Համակցված շոգեգազային  ցիկլով  (հշգց)  էներգաբլոկի  GT13E2 գազատուրբինի կոմպրեսորի արդիականացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման /ՇՄԱԳ/ հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /չորրորդ փուլ/:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 
 

<
>