Տեղեկատվություն. Մինամատայի կոնվենցիայի Հավելված A–ի I մասում թվարկված սնդիկի հավելիչներով արտադրանքի վերաբերյալ

10-09-2020

 Հայաստանի Հանրապետությունը 2017 թվականին վավերացրել է «Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիան և 2018 թվականի մարտին դարձել Կոնվենցիայի Կողմ երկիր: 

Սույն Կոնվենցիայով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների կատարման նպատակով 2020 թվականից հետո կարգելվի Կոնվենցիայի Ա Հավելվածի I մասում թվարկված սնդիկի հավելիչներով արտադրանքի արտադրությունը, ներկրումը կամ արտահանումը: 

 Ստորև ներկայացվում է Մինամատայի կոնվենցիայի Հավելված A–ի I մասում թվարկված  սնդիկի հավելիչներով արտադրանքը.

<
>