Ջրաշեն համայնքի տարածքում նախատեսվող  անտառհիմնման աշխատանքների շրջակա միջավայի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ /«ՄայՖորեսթ.ԷյԷմ» ԲՀ

24-09-2020

       

<
>