254.000 ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ՝ ՆԵՐՈՒԺԻ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆԸ

25-09-2020

Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի քարտուղարությունը հաստատել է Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից ներկայացված հերթական պատրաստվածության աջակցության հայտը, որի իրականացման գործընկերն է Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը։  
Աջակցության գումարը կազմում է 254,000 ԱՄՆ դոլար և ուղղվելու է հավատարմագրման ենթակա հիմնադրամի կարողությունների հզորացմանը, կարողությունների բացահայտմանը և կարիքների վերհանմանը։

<
>