Ս.թ. հոկտեմբերի 29-ին տեղի կունենան ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի գիպսատար ապարների հանքավայրի կենտրոնական տեղամասի փոփոխված աշխատանքային նախագծի նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

17-10-2014

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1) կետով սահմանված կարգով ս.թ. հոկտեմբերի 29-ին ժամը 13.00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի գյուղապետարանում տեղի կունենան <<Ավազահանք>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի նախագծի նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ;

Հայտին կցված փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում (ք. Երևան, Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68), Եղեգնուտի գյուղապետարանում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում:

Փաստաթղթերի վերաբերյալ առաջարկությունները և դիտողությունները սույն հայտարարությունից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ներկայացնել վերը նշված համայնքների ղեկավարներին:

<
>