ՖՄՄ 3 - Հայտարարություն
28.08.2020 թ-ին հրապարակված մրցույթի (տես հետևյալ հղումով՝ http://mnp.am/am/post/5025) հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի երկարաձգման մասին

16-10-2020

«Պահպանվող Տարածքների Աջակցման Ծրագիր-Հայաստան» (ՊՏԱԾ-Հ) ծրագրի իրականացման գրասենյակը Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության անունից տեղեկացնում է Սյունիքի մարզի Կապանի, Քաջարանի, Մեղրիի տարածաշրջաններում գրանցված բոլոր համապատասխան հասարակական կազմակերպություններին, որ թիվ SPPA /ARMENIA/S/2020-3 մրցույթի՝ Ֆինանսական Մասնակցային Մոտեցման 3-րդ փուլի (ՖՄՄ 3)  իրականացմանն աջակցող հասարակական կազմակերպության ծառայությունների մատուցման համար մրցութային փաթեթների ներկայացման վերջնաժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2020 թ-ի հոկտեմբերի 30-ը, ժամը 18:00 ներառյալ: 
 

<
>