Ս.թ. դեկտեմբերի 5-ին տեղի կունենան ք. Արթիկ, Սասունցի Դավիթ 21/2 հասցեում նախատեսվող ԱԳԼՃ կայանի կառուցման նախագծի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

26-11-2014

<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 5-րդ մասի 3-րդ կետով և 7-րդ մասով սահմանված կարգով ս.թ. դեկտեմբերի 5-ին, ժամը 12.00-ին ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի քաղաքապետարանում տեղի կունենան ք. Արթիկ, Սասունցի Դավիթ 21/2 հասցեում նախատեսվող ԱԳԼՃ կայանի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Նախագծային փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում (ք. Երևան, Կոմիտաս 29), ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում, Արթիկի քաղաքապետարանում, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68:

<
>