Ս.թ. դեկտեմբերի 12-ին տեղի կունենան <<Անապատ-1>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

05-12-2014

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 5-րդ մասի 3-րդ կետով և 7-րդ մասով սահմանված կարգով ս.թ. դեկտեմբերի 12-ին, ժամը 14.00-ին ՀՀ Սյունիքի մարզի Տանձատափի գյուղապետարանում տեղի կունենան <<Տաթևի անապատ>> ՍՊԸ-ի <<Անապատ-1>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 099-41-53-41, Տանձատափի գյուղապետարանում:

<
>