Երևան քաղաքի «Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի վերակառուցման, լաբորատոր և կցակառույց մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ/ «Զանգված» ՍՊԸ

17-11-2020

   

<
>