«Զանգված» ՍՊԸ կողմից ներկայացված  «Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի վարչական շենքի վերակառուցման և նոր ուսումնական մասնաշենքի կառուցման հանրային քննարկումների վերաբերյալ

04-12-2020

 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2020թ դեկտեմբերի 15-ին ժամը 13:00-ին Նոյեմբերյանի պետական քոլեջի շենքում տեղի կունենա «Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի վարչական շենքի վերակառուցման և նոր ուսումնական մասնաշենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ հանրային քննարկում/:
 Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>